Onze visie op het zorghuis van nu is een leef- en werkomgeving die rust, veiligheid, openheid en toegankelijkheid biedt. ZorgCommunicatie en het effectief toepassen van zorgtechnologie speelt hierbij een belangrijke rol. Zorgtechnologie helpt om het werkplezier van de zorgmedewerker en de kwaliteit van leven voor de cliënt te vergroten.

De zorgmedewerker ondersteunen we met onze Connected Health oplossing. Connected Health combineert verschillende onderliggende ketens van ZorgCommunicatietechniek in één applicatie; intercom, telefonie, domotica en alarmering. Waar mogelijk elimineren we routinematige handelingen. De cliënt ondersteunen we door direct de juiste zorgmedewerker te informeren bij een hulpvraag of incident, zowel actief als passief. Leefcirkels geven bewoners maximale vrijheid binnen de mogelijkheden die bij hen passen. Voor de organisatie levert onze zorgtechnologie direct inzicht in de hulpvraag en beschikbaarheid van de organisatie. Zo ontstaat inzicht of het zorgproces optimaal loopt, de cliënt snel geholpen wordt, zorgresources passend ingezet worden en waar ruimte is voor verbetering.

SLTN. Ontzorgt ICT.

Wij bouwen samen aan Uw Ideale ZorgCommunicatie.
Samen met ons rijk ecosysteem van partners en leveranciers creëren ondersteunen wij de digitalisering van de zorg. Uw vaste huisarchitect van SLTN gaat met uw zorgwensen aan de slag en past de relevante innovaties toe op uw transitie.